Minimalism - The More Important Things In Life

Minimalism
It's been a while since you've heard from me on my blog. If you follow me on Instagram and Facebook you've probably seen that I've been hospitalised for 6 days, after weeks of severe pain. It turns out I have Rheumatoid Arthritis, which is an autoimmune disease that causes inflammation in the joints. When I was in the hospital, I had lots of time to think. About a lot of things. I watched a bunch of videos on YouTube about minimalism and an amazing documentary on Netflix from The Minimalists. I could relate to so many things when it comes to minimalism and couldn't wait to feel better, get home and get rid of all the excess stuff that's been cluttering my life. Want to know more about how I started my journey into minimalism? Keep readin'!

Zoals je misschien wel gemerkt heb heb ik een tijdje niets van mij laten horen op mijn blog. Als je mij volgt op Instagram en Facebook heb je misschien gezien dat ik 6 dagen in het ziekenhuis heb gelegen, na weken van ondraaglijke pijn. Nu is gebleken dat ik Reumatoïde Artritis heb. Dat is een auto-immuunziekte waarbij er ontstekingen ontstaan in de gewrichten. Toen ik in het ziekenhuis lag, had ik veel tijd om na te denken. Ik keek het ene YouTube filmpje na het andere over minimalisme en een geweldige documentaire op Netflix van The Minimalists. Ik kon me heel erg vinden in het concept en kon niet wachten om me beter te voelen, mijn huis in te gaan en me te ontdoen van alle overbodige spullen die zich tot een chaos vormden in mijn leven. Benieuwd naar hoe ik mijn reis naar het minimalisme ben begonnen? Lees dan gauw verder!Minimalist Blog
There were times I couldn't even walk to the bathroom without passing out from the pain on my way there. I couldn't wash myself, clothe myself and had to have help with pretty much every single thing you can imagine and probably take for granted like I did. Even turning in bed was hell. So for me, one of the reasons to start minimalising my "stuff" was so that when I could do somethings myself, it would be a lot easier for me to manage. Less stuff = less chaos =less cleaning = less stress.
But also, I found that I was randomly buying sh*t. Seriously. I saw it, I liked it, I bought it. A bit like Caesar, but not so much ;-) I sometimes didn't even had the money to buy the coveted item, but still, I had to have it so I bought it. Which is crazy if you think about it! And thinking about it is exactly the point. Living more intentionally. In every sence of the word. Not only when it comes to buying stuff, but to actually enjoy where you are right now in life. What you do have right now that you are grateful for. Not chasing whatever goals you have for the future without stopping and experiencing the here and now. Being grateful for what you have, who you are and where you are in life, right now. 'Cause you'll go on in life, looking back at a time where everything was pretty good, and you didn't even enjoy it because you were to busy getting to the "next best thing".

Er waren  momenten waarbij ik niet eens kon lopen naar het toilet zonder onderweg out te gaan van de pijn. Ik kon mezelf niet douchen, aankleden en had bij alles wat je kunt bedenken hulp nodig. Zelfs de dingen waar je nu niet stil bij staat en voor lief neemt zoals ik dat deed. Zelfs draaien in bed was een hel. Dit was dan ook één van de redenen dat het minimaliseren van de "zooi" in mijn leven mij heel erg aansprak. Zodat wanneer ik dan wél wat kon, ik het mezelf zo gemakkelijk mogelijk maak. Minder spullen = minder chaos = minder schoonmaken = minder stress. 
Ook stond ik stil bij het feit dat ik maar dingen kocht om het kopen zelf. Serieus. Ik zag het, ik wilde het, ik kocht het. Net als Caesar maar dan anders ;-) Soms had ik er het geld niet eens voor, maar toch kocht ik het. En dat is echt niet oké als je er over nadenkt. Nog zoiets, erover nadenken. Ik wil intentioneler leven. Is dat wel een woord? Nu wel. En dan niet alleen wat betreft het kopen, maar ook over het bewust zijn van waar je nu in je leven staat, en hier dankbaar voor zijn. Niet alleen maar je doelen voor de toekomst achterna jagen zonder stil te staan en te genieten van het hier en nu. Het dankbaar zijn voor wat je hebt, wie je bent en waar je in het leven staat, op dit moment. Anders zul je maar doorrennen in het leven en terugkijken op een tijd dat je het eigenlijk best goed had, maar niet eens van hebt kunnen genieten omdat je aan het rennen was naar je volgende doel.

Minimalism Blog
So on the days my body could handle it, I started fishing out all the crap we weren't using (enough) and were cluttering up the spaces. My clothes, my husbands clothes, the kids clothes, kitchen stuff, if we hadn't used it for a year, it goes. If we don't use it enough, it goes. If it doesn't bring us joy and has no practical use for us, it goes. I donated a lot, and put a lot on marktplaats.nl to sell which is like the Dutch Craigslist.
I can't begin to describe what a woderful feeling it is to get rid of all the stuff! It's so freeing! I love it! I'm not constantly stressing over the cluttered corners, top of closets etc. I'm not done yet, but already, I feel so much better about it.
And for me, this is all a confirmation of my religious beliefs. There are numerous studies about happiness and they all go back to being content. If you're content with what you have, no matter how little that is, you'll be happy. And that is exactly what Islam teaches me through numerous narrations of the prophet Muhammed peace be upon him. Same goes for squander. Squander is a big no no in Islam. And nothing is a 'no no' in Islam for no reason.

Op de dagen dat mijn lichaam het aan kon, begon ik met spullen uit te vissen die we niet (genoeg) gebruikten en die alleen maar de boel rommelig maken. Mijn kleren, die van mijn man en mijn kinderen, keukenspullen; als we het een jaar niet hadden gebruikt: Weg Ermee! Als we het niet genoeg gebruiken: Weg Ermee! Als het ons geen plezier geeft of een doel heeft in ons leven: Weg Ermee! Ik doneerde veel en zette een hoop op marktplaats.nl om te verkopen.
Ik kan niet in woorden omschrijven hoe heerlijk het is om al die spullen weg te doen! Het is zo bevrijdend! Heerlijk! Ik ben me niet meer continue aan het ergeren aan de rommelige hoekjes en rommeltjes boven op de kasten etc. Ik ben er nog niet, maar ik voel nu al een gigantisch verschil.
En voor mij is het weer een bevestiging van mijn geloofsovertuiging. Er zijn meerdere studies geweest over geluk, en ze komen allemaal op hetzelfde neer; je bent het gelukkigst wanneer je tevreden bent. Als je tevreden bent met wat je hebt, hoe weinig dat ook is, ben je het gelukkigst. En dat is precies wat de Islam mij leerde d.m.v. meerdere overleveringen van de profeet Mohammed vrede zij met hem. Hetzelfde geldt voor verspilling. Verspilling is echt een 'no no' in Islam. En niets is voor niets een 'no no' in Islam.
 
Minimalism Savings

This doesn't mean that I will never buy anything ever again, this just means that when I do buy something, I know why I'm buying it. A good friend of mine has a rule; she can't buy anything without selling something first. Which I think is a great idea! This way you don't attract more stuff in your life without getting rid of something else, and you won't spend too much money because you got the money from the thing you sold. Perfect right?!
So yeah, I'm loving this new way of living, it makes me feel in control instead of the stuff controlling me and I feel like I'm living my life more consciously. And I recommend it to all!

Dit betekent niet dat ik nu nooit meer iets zal kopen. Maar wel dat wanneer ik iets koop, ik weet waarom ik het koop. Een goede vriendin van mij heeft een regel; ze mag alleen iets kopen wanneer ze iets anders verkocht heeft. Op deze manier verzamel je niet meer spullen zonder eerst iets anders weg te doen, én je geeft niet te veel geld uit omdat je geld hebt verdient aan hetgeen je verkocht hebt. Briljant idee toch?! 
Dus ja, ik vind dit een geweldige manier van leven, het geeft me een gevoel van meer controle i.p.v dat de spullen controle hebben over mij. Ik heb ook het gevoel dat ik veel bewuster leef. Ik raad het iedereen aan!


What are your thoughts on minimalism? Would you like to see more posts about the subject?

Hoe denk jij over het hele minimaliseren? Zou je meer blogposts willen zie over dit onderwerp?  


 Follow me around! Bloglovin' | Instagram | Facebook | Twitter|.