Mommy Tag!

Mommy Tag
It's been ages since I've done a tag on my blog so I decided to do the Mommy Tag today! Want to know a little more about me as a mom? Keep readin'!

Het is alweer een tijdje geleden sinds ik een Tag deelde op mijn blog! Vandaag doe ik dan ook de Mommy Tag! WIl je mij beter leren kennen als moeder? Lees dan gauw verder!For the Dutch version: scroll down! 💝


1. How many kids do you have and how old are they?
I have three kids. My oldest son is almost 9, my little girl is almost 7 and my baby boy is 14 months. 

2. What's your most beautiful mommy moment?
Seeing their eyes light up when they see me 😍

3. What's your biggest frustration as a mom?
That I can never satisfy everyone's needs at the same time. Either my kids are happy OR I have a clean home OR I serve amazing food OR... I can't do it all at the same time even though I try to make everyone happy.

4. How do you discipline your kids?
By encouraging good behaviour, punishing by taking away their toys (playstation/tablet etc.), talking / explaining, setting boundaries.

5. Cursing in front of your kids?
A big no no! Althugh... I have to admit that it has happened before when I got REALLY mad 🙊

6. Has your relationship changed with your partner since you've bcome a parent?
Absolutely. For both of us our children became our number one priority. We've also got less time for each other. That's why we've introduced our monthly date night!

7. Do you behave like your own mother when parenting?
I don't think so.

8. How is your relationship with your friends since you became a mom?
I'd say it's the same. Most of my friends have children themselves so we can relate to each other.

9. Favorite place to go with your kids?
We love going to the beach. Especially in the colder months and Spring. It's not so crowded, and the kids love building sand castles and collecting shells. We also enjoy taking them to a kids-friendly restaurant. They love sushi and pizza!

10. Least favorite place to take your kids?
To a party. I've never taken my kids to a grown up party before like a wedding or something. I won;t be able to relax and have a good time, and they'll be tired and won;t be able to sleep, so no. It's not fun for them nor for me.

11. Earrings for baby's?
Love! My mom had my daughter's ears pierced in Morocco when she was about 6 months old. I was there of course, but it was my moms gift to her granddaugter.

12. Favorite skin care products for your kids?
NAÏF, Weleda and Neutral.

13. Must-have Momma Makeup?
Under-eye Concealer! 😫

14. Shower or bath?
If I'd have a bath, I would live in my Lush products filled bath water! But I don't so I just use the shower. I do however use a baby bath just on the shower floor and my kids sit in it and love bathing like that.

15. Are you back on your pre-pregnancy weight?
Yes! 💪

16. Are you in school or do you have plans to go to school?
Nope and nope. I never liked school to be honest. Only for it's social purposes ha!

17. What's your kids favorite tv-programme that you;re not that happy with?
OMG my baby boy loves watching Bumba but that creapy clown freaks me out! I can't even look in his eyes. I mean, have you ever look him in the eyes? They're creapy as hell!

18. Are cloth diapers something you'd consider?
I've actually considered them while I was pregnant with our third child, but ended up not getting them. One of the reasons being that the satrter packs are super expensive. Also, I can barely keep up with laundry as it is, let alone with even more thing to wash.

19. You know you're a mommy when...
Everything you're wearing is always stained. Seriously... everything...always.

20. What's the best part of being a mom?
Feeling that unconditional love for someone. It's something I can't explain in words. It's a feeling. My kids won't understand how much I love them until they have children of their own I think. 💕


1. Hoeveel kinderen heb je en hoe oud zijn ze?
Ik heb drie kinderen, mijn oudste zoon is bijna 9, mijn dochter is bijna 7 en mijn jongste zoon is 14 maanden.

2. Wat is jouw mooiste mama moment?
Wanneer ik hun oogjes zie stralen wanneer ze mij weer zien.
😍


3. Wat is jouw grootste frustratie momentje als mama?
Dat ik nooit iedereen op hetzelfde moment tevreden kan stellen. Óf mijn kinderen zijn happy, óf mijn huis is schoon, óf ik heb lekker uitgebreid gekookt. Ik kan het nooit allemaal tegelijk doen, terwijl ik dat wel steeds probeer.


4. Hoe breng jij je kinderen discipline bij?
Goed gedrag aanmoedigen, straffen door hun speelgoed af te nemen (playstation/tablet etc.), praten/ uitleggen, grenzen stellen.


5. Vloeken en schelden waar je kinderen bij zijn?
Nee! Máár ik moet eerlijk toegeven dat dit wel eens is voorgekomen wanneer ik hééuul boos was.
🙊


6. Is je relatie met je partner veranderd sinds het ouderschap?
Absoluut. Onze kinderen zijn onze nummer 1 prioriteit geworden. We hebben ook minder tijd voor elkaar. Maar daar hebben we onze maandelijkse date night op bedacht!

7. Gedraag jij je soms net als je eigen moeder tijdens de opvoeding?
Ik denk het niet.

8. Hoe is de relatie met je vrienden sinds je mama bent?
Hetzelfde denk ik wel. Het grootste deel van mijn vriendinnen hebben kinderen dus dingen zijn vaak heel herkenbaar voor elkaar.

9. Favoriete plek om naar toe te gaan met je kinderen?
We vinden het heerlijk om naar het strand te gaan. Juist in de koudere maanden en de lente. Dan is het lekker rustig. Ze zijn dol op zandkastelen bouwen en mooie schelpen zoeken. We nemen ze ook graag mee uit eten. Ze zijn dol op sushi en pizza!


10. Minst leuke plek om naar toe te gaan met je kinderen?
Feestjes. Ik heb mijn kinderen nog nooit meegenomen naar een "volwassen'-feest" omdat het voor hen niet fijn is en voor mij niet. Zij worden worden moe en kunnen nergens slapen en ik kan niet ontspannen en genieten van het feestje.


11. Oorbellen voor baby’s?
Geweldig! Mijn moeder heeft de oortjes van mijn dochter in Marokko laten prikken toen ze zo'n 6 maanden oud was. Natuurlijk was ik er wel bij, maar het was een cadeautje van mijn moeder voor haar kleindochter.


12. Favoriete verzorgingsproduct voor je kinderen?
NAÏF en Weleda en Neutral.


13. Must have mama make-up?
Concealer voor onder de ogen!
😫


14. Liever in bad of onder de douche en je kinderen?
Als ik een bad had zou ik leven in een bad vol met Lush producten! Maar aangezien ik die niet heb gebruik ik de douche. Voor mijn kinderen zet ik gewoon een babybadje neer op de grond in de douche waar ze gewoon rechtop in zitten, vinden ze geweldig!


15. Ben je terug op het oude gewicht als voor de zwangerschap?
Ja! 💪


16. Volg je een studie of heb je plannen een studie te gaan volgen?
Nee en nee. Ik moet er niet aan denken eerlijk gezegd. Heb school nooit echt leuk gevonden, behalve voor de sociale contacten ha!


17. Wat is het favoriete televisieprogramma van je kindje waar je niet zo blij mee bent? OMG mijn baby-zoon is gek op Bumba maar ik krijg de kriebels van die enge clown! Ik kan serieus niet in zijn ogen kijken! Heb je wel eens in de ogen van Bumba gekeken? Ze zien er echt freaky uit! Brrr...

18. Zijn wasbare luiers iets voor jou? Ik heb er wel over nagedacht toen ik zwanger was van ons derde kindje maar ik heb het toch niet gedaan. Met name omdat die starters paketten mega duur zijn en omdat ik nu al de was nauwelijks bij kan houden en ik dus extra was niet kan gebruiken.

19. Je weet dat je moeder bent als je…. Alles wat je draagt vlekken bevat. Letterlijk...alles.

20. Wat vind je het mooist aan moederschap?

Dat gevoel van onvoorwaardelijke liefde. Het is iets wat ik niet kan beschrijven in woorden. Het is een gevoel. Ik denk dat mijn kinderen niet kunnen bevatten hoeveel ik van ze hou tot ze zelf kinderen mogen krijgen.💕


Hope you enjoyed this Mommy Tag! If there's another tag youd like me to do let me know in the comments down below!

 Ik hoop dat jullie deze Mommy Tag leuk vonden om te lezen! Mocht je een andere tag willen zien op mijn blog, laat het me weten in de reacties!


 

.