Summer Holiday: Morocco 2015

Moroccan Swimming Pool
Today I'm sharing some pictures I took while we were in Morocco on holiday this Summer. It's only been a couple of weeks ago but it feels like forever since we were there. I promised to show you guys some pictures we took, so I'm here to deliver! Hope you enjoy!

Vandaag laat ik wat foto's zien die ik heb gemaakt tijdens onze vakantie in Marokko deze zomer. Het is nog maar een paar weken geleden dat we er waren maar het voelt als een eeuwigheid geleden. Ik beloofde wat foto's te delen van onze vakantie, en beloofd is beloofd! Veel kijkplezier!Tiboda | Nador
We landed in Nador, the city I was born in. I always have to explain that I was born in Morocco on a holiday so I didn't grow up there or anything. I used to just say, I was born in Morocco, but then people would say, oh but you speak Dutch so well! :-/ And I'd reply 'so do you!' XD
Anywho, so we landed there, and I always feel such peace when I'm in Nador. I feel totally at home. The first couple of days we didn't travel a lot. Just made some small trips to the beach or something. I took this picture in Tiboda, near Nador. I mean this picture is pretty and all, but when you're actually there the view is just mind blowing. I was absolutely stunned and hadn't seen anything as pretty as this view before. The beach was impossible to reach by land, so we were taken there by boat by a local fisher man.

We zijn geland in Nador, de stad waar ik ben geboren. Ik moet altijd uitleggen dat ik op vakantie in Marokko ben geboren, dus ik ben er niet opgegroeid. Eerst zei ik alleen dat ik was geboren in Marokko, en dan kreeg ik reacties als; 'Wat spreek je goed Nederlands!'. :-/ En dan zei ik; 'jij ook!' XD
In ieder geval, we zijn daar dus geland en ik voelde direct de innerlijke rust die ik alleen in Nador voel. Ik voel me daar zo thuis. Een heerlijk gevoel.
De eerste paar dagen hebben we niet veel gereisd. Alleen wat kleine tripjes naar het strand en dergelijke. Ik maakte deze foto in Tiboda, vlakbij Nador. Ik bedoel ik vind het echt een mooie foto, maar het komt zó niet in de buurt bij hoe het er in het echt uit ziet. Als je daar echt staat is het uitzicht echt buitengewoon prachtig. Ik was echt onder de indruk en had nog nooit zo een mooi natuurlandschap gezien. Het strand was onmogelijk om lopend te komen, dus werden we met een vissersbootje ernaartoe gevaren door een lokale visser.

View of Nador from Gourougou
Nador is surrounded by mountains, and we always love to drive up to this particular one, Gourougou. Strange name, I know, it doesn´t even sound Moroccan. But it´s aboslutely beautiful and I love this view of Nador from the mountains.

NAdor is omgeven door bergen, en we vinden het altijd heerlijk om de deze berg in het bijzonder op te rijden; Gourougou. Vreemde naam, ik weet het, en het klinkt niet eens Marokkaans! Maar het is er echt prachtig. Ik vind het uitzicht op Nador vanaf deze berg ook erg mooi.

Guesthouse Malabata
We travelled to Tangier and stayed in this beautiful guesthouse called 'Malabata'. The place was absolutely stunning, the owners were super kind and hospitable and the Moroccan breakfast was delish. The pool you saw in the first picture is a part of the deal at Malabata Guest House.. Just sayin'.. I would absolutely recommend this guesthouse to everyone. The kids actually asked if we could live there! Wouldnt that be awesome...

We zijn afgereisd naar Tanger en we zijn verbleven in het prachtige Guesthouse Malabata. Het was hier echt prachtig, de eigenaren waren super vriendelijk en gastvrij en het Marokkaans ontbijt was heerlijk. Het zwembad wat je op de eerst foto ziet hoort hier dus bij... Ik zou dit absoluut aan iedereen aanraden. De kinderen vroegen zelfs of we er mochten wonen! Gelijk hebben ze!

Malabata Guest House

Malabata Guest House

Cap Spartel Tangier
Just outside of Tangier is this cute place called Cap Spartel. To be honest I was expecting a bit more out of it, this view was pretty much all there was. But it was lovely to have seen, but not long after we drove to a beautiful parc called Parc Perdicaris. I really wanted to see the 'Caves of Hercules' but sadly it was closed for maintenance. It's supposed to be super stunning; you can actually have a drink inside of a cave with a view of the sea. Maybe next time 'incha Allah'.

Net buiten Tanger is dit schattige plekje genaamd Cap Spartel. Om heel eerlijk te zijn had ik er wat meer van verwachten, dit uitzicht was eigenlijk het enige mooie stukje. Maar het was leuk om gezien te hebben. Niet lang erna zijn we gereden naar een prachtig park genaamd Parc Perdicaris. Ik wilde heel graag de "Grotten van Hercules" zien maar dat was afgesloten voor onderhoudswerkzaamheden. Het zou er echt prachtig zijn; je kan er wat drinken binnenin de grotten met uitzicht op zee. Misschien de volgende keer 'insha Allah'.

Parc Perdicaris
 
Parc Perdicaris Tangier
There were all kinds of wilde animal in this parc including snakes!! I didn't find out about the snakes until I saw a sign with a picture when we left. There were also wild pigs in the parc. I expect them to be happy as hell that the 32 million residents of Morocco are either Muslims or Jews! There might be a tiny chance though that some of the 360.000 Christians in Morocco would enjoy a roasted wild pig. XD

Er bleken allemaal wilde dieren in het park te leven waaronder slangen!! Ik kwam er pas achter toen ik een bord zag toen we uit het park liepen. Er liepen ook wilde zwijnen in het park. Ik denk dat die über gelukkig zijn dat de 32 miljoen inwoners van Marokko vooral uit moslims en joden bestaan! Er is natuurlijk wel een kleine kans dat er iemand van de 360.000 christenen in Marokko wel een geroosterd wild zwijntje lust. XD

Asilah City Wall
Next we went to Asilah, which is not very far from Tangier. It's a cute picturesque little town with super cute streets. I loved the doors here!

Hierna zijn we naar Asilah gegaan, niet ver van Tanger. Het is een pittoresk stadje met hele schattige straatjes. Ik vond de deuren hier prachtig!


Asilah
Asilah Door
Loved the doors!

Vond de deuren zo mooi!


Chefchaouen
I'm telling you, when we arrived in Chefchaouen, I couldn't stop taking pictures! Everything was so colorful and vibrant and pretty!

Serieus, toen we aankwamen in Chefchaouen kon ik niet stoppen met foto's maken! Alles was zo kleurrijk en bijzonder! 

Chefchaouen House
Chefchaouen Door
I remember sitting on that tiny step on the right, catching my breath for a bit, and a man came up to this door and opened it with his key. This might sound strange but that looked so unusual to me! People actually live behind these cute colorful doors! To me it was just art, something pretty. To them it's their home. Loved that.

Ik kan me herinneren dat ik op dat kleine traptrede rechts even zat uit te rusten, en een man liep naar de deur en opende het met een sleutel. Dit klinkt misschien heel raar, maar dat vond ik zo bijzonder om te zien! Er woonden gewoon mensen schater deze prachtige kleurrijke deuren! Voor mij was het iets moois, een stukje kunst, voor hen was het een thuis. Heel bijzonder.


Pigments in Chefchaouen
These are the pigments they use to paint their houses with. Aren't they pretty! The second one on the right inspired me to use in the nursery! Love that color!

Deze pigmenten worden gebruikt om hun huizen mee te verven. Zijn ze niet prachtig! De tweede van rechts inspireerde me om te gebruiken in de babykamer! Prachtige kleur, vind je niet?

Mountain Roads Morocco
On our way home we drove by some friends of ours and stayed the night there. We caught up with them at Akchour. A lovely place with waterfalls and creeks for the kids to play in. I was absolutely amazed by the huge mountains in this area. It was absolutely stunning.

Onderweg naar Nador zijn we even bij vrienden van ons gestopt. De weg er naartoe was prachtig, ik stond versteld van hoe gigantisch de bergen om ons heen waren. We toen eerst nog even naar Akchour geweest, een prachtig natuurgebied met watervallen en kreekjes waar de kinderen konden spelen. De watervallen waren helaas niet bereikbaar met ons autootje dus zijn we beneden gebleven.

Akchour Area

Akchour
Isn't it breathtaking?

Is het niet adembenemend mooi?

Fish in Nador
Fish in Nador


Fish in Nador
Back in Nador we ate so much fish. Everything was so fresh and yummy.
We had an absolute blast during our holiday in Morocco. The kids were so happy, which makes us happy. That's really all I need in life, to see my kids happy. My sister was there as well, which ade it even more fun. It's time we went on another weekdn trip to Morocco with just us sisters and our pop. We did that ones before and it was so much fun! I loved seeing them enjoying themselves so much. I truely miss Morocco so much already. I hope to one day be able to live there. <3

Eenmaal terug in Nador hebben we zo veel vis gegeten. Alles was er zo vers en jammie!
We hebben echt genoten tijdens onze vakantie in Marokko. De kinderen waren zo gelukkig, wat ons gelukkig maakt. Dat is echt het mooiste wat er is; om je kinderen gelukkig te zien. Ik vond het heerlijk om hun blije koppies te zien elke dag. Mijn zus was er ook, wat het geheel nóg gezelliger maakte. Wordt tijd dat we weer een weekendje gaan met alleen de zussen en onze paps. Hebben we eerder gedaan en was hartstikke gezellig! Ik mis Marokko nu al heel erg. Ik hoop dat ik er ooit zal kunnen wonen. <3


Herbs & Spices in Morocco

Did you go on holiday this Summer? Where did you go to; let me know in the comments!

Ben jij op vakantie geweest deze zomer? Waar ben je geweest? Laat het me weten in de reacties!.