Pregnancy Update: Last Trimester!

Pregnancy Update: Last Trimester!
I'm in my very last trimester with this pregnancy! A lot has happened already, but there's still a lot to be done! Want to know more? Keep readin'!

Ik zit alweer in het laatste trimester van mijn zwangerschap! Er is al veel gebeurd, maar er is nog zo veel te doen! Lees je mee?

 
Tiboda, Morocco
If you follow me on Instagram, you've probably seen that we went to Morocco and it was absolutely amazing. I'm sharing some of our holiday pics in a blog post soon, so stay tuned for that!
I've never been on holiday this far along a pregnancy so it was a bit of getting used to. You're tired a lot faster of course, and plane seats are a lot less comfortable whyle pregnant but still, I enjoyed every bit of it.

Als je me volgt op Instagram, heb je waarschijnlijk wel gezien dat we op vakantie naar Marokko zijn geweest. Het was echt fantastisch. Ik zal binnenkort wat vakantiefoto's delen in een artikel! 
Ik ben nog nooit op vakantie  geweest zo ver in de zwangerschap dus het was wel even wennen. Je bent natuurlijk wat sneller moe, en vliegtuigstoelen zijn ook niet echt super comfortabel als je zwanger bent, maar toch, ik heb er echt van genoten.

Pregnancy Update: Last Trimester
I've shared in the last Pregnancy Update that our baby boy was a bit too big. So I had to be tested for pregnancy diabetes. This was an absolute nightmare for me since I had to go in to the hospital without having eaten anything all morning and sit there for two hours while being tested. I had to drink this absolutely discusting glucose drink which the nurse said tasted like 7-Up but without the bubbles. I took one sip and told her that whoever told her it tasted  like 7-Up without the bubbles lied...  I tried to finish up the whole bottle (!!) but I started throwing up... So that was the end of the test... I get a sonogram in three weeks to see if the baby is still too big, and will be tested again for numurous this including my blood sugar levels.
My blood pressure is still way too low, and I keep fainting all over the place XD But it's all for a good cause right!
I absolutely love to feel the kicks in my belly. I can actually distinguish his tiny feet sometimes. Soooo cute! He's such a busy little bee already. Hope he's a bit more calm after he's born! Lol!

In mijn laatste Zwangerschaps Update vertelde ik dat de baby iets te groot is. Ik moest dus getest worden op zwangerschapssuiker. Dit vond ik echt verschrikkelijk omdat nuchter naar het ziekenhuis moest en de test 2 uur lang zou duren. En aangezien ik regelmatig flauwval zónder nuchter te zijn kijk ik hier extra tegenop. Ik moest zo'n smerig glucosedrankje opdrinken om getest te kunnen worden. De verpleegster vertelde dat het zou smaken naar 7-Up zonder prik. Na één slok te hebben geproefd verteld ik haar dat diegene die zei dat het naar 7-Up zonder prik smaakte tegen haar heeft gelogen... Ik probeerde het hele flesje (!!) leeg te drinken maar het kwam er allemaal weer uit.. En dat was daarmee het einde van de test. Ik krijg over 3 weken weer een groei-echo om te zien of de baby nog te groot is. Daarnaast krijg ik weer verschillende onderzoeken waaronder de suikertest.
Mijn bloeddruk is nog steeds veel te laag, dus ik val nog steeds overal en nergens flauw XD Maar het is allemaal voor een goed doel, toch?!
Ik  geniet zooo van de schopjes in mijn buik. Soms kan ik echt een voetje voelen bewegen. Heeerlijk gevoel! Hij is zo ontzettend druk daarbinnen! Hoop dat hij iets kalmer is na de geboorte! Lol!


I'm sooo shocked at how much we still have to get before the baby arrives! Seriously! Even the most basic stuff list is endless! We just bought the nursery a couple of days ago, and it's sitting in the living room. I want to clean out the room first, fix the room up and than move the furniture up to his room. Of course (!!) I will share the room as soon as it's done!
For the next couple of weeks I'm planning to compare some strollers, car seats and all that jazz. I'll probably share my thoughts here so it might help some of you pregnant ladiez make a decision of your own.
I have a huge wish list for clothes, blankets and some other stuff which I'll be sharing as well. A lot of baby related blog posts coming your way! You guys seem to love them! And I love to give you what you want! :D

Ik ben zó in shock over hoeveel we nog moeten kopen voordat de baby er is! Serieus! Zelfs het meest basic spullen lijstje is eindeloos! We hebben een paar dagen geleden de babykamer gekocht, alleen staat het nog in de woonkamer omdat ik eerst de kamer wil uitruimen, verven, behangen etc. voordat ik de meubels naar boven (laat) verhuis(zen). En natuurlijk (!!) zal ik de babykamer met jullie delen wanneer het af is!
De komende weken wil ik concreet spullen gaan vergelijken zoals kinderwagens, autostoeltjes en al dat soort spul. Ik zal het proces hier delen zodat de zwangeren onder jullie er misschien ook iets aan hebben bij het maken van dezelfde keuzes. 
Ik heb no een mega verlanglijst wat betreft kleertjes, dekentjes en dat soort leuks welke ik met jullie zal delen binnenkort. Er komen dus een hoop baby gerelateerde artikelen aan! Ze zijn erg in trek bij jullie is wel gebleken, en ik geef jullie graag wat jullie willen! :D
 

Is there anything specific you would like to read about/ Let me know in the comments down below!

Is er iets specifieks wat je graag zou willen zien op mijn blog? Laat het me weten in de reacties!
 
.