Pregnancy Update: 20 weeks Pregnant! Halfway There!

Pregnancy Update: 20 weeks!I can’t believe I’m half way through my pregnancy already! It’s not like it’s going super fast. I mean if you felt like I’ve been feeling for the first three months of my pregnancy you’d understand what I mean XD But it’s like I’m still not used to being pregnant! Whenever I walk pas a mirror and see my huge belly, I’m surprised for a split second, every single time. Super weird. 

Ik kan nauwelijks geloven dat ik halverwege mijn zwangerschap ben! Het is niet zo dat ik het idee heb dat het supersnel gaat ofzo. Ik bedoel, als je je voelt zoals ik me de eerste drie maanden heb gevoeld, snap je wel wat ik bedoel XD Maar het lijkt alsof ik nog steeds niet gewend ben aan het feit dat ik zwanger ben! Elke keer als ik langs een spiegel loop en ik mijn dikke toeter zie, schrik ik heel even. Heel vreemd. 

The baby is super active and I can feel it kicking around all the time. Sometimes it feels like he’s doing some kind of circus act in there. Turning and twisting and kicking. That’s such an amazing feeling. I’ve been feeling our little baby very soon in the pregnancy. First I thought it was just in my head, but then those light flutters became very obvious and familiar. I could tell that the baby was right at the front of my belly. And the midwife actually confirmed it when feeling my belly. She said she could feel him laying right under my skin. And I was about 14 weeks at the time… 

De baby is echt heel erg actief, ik voel 'm continue bewegen. soms lijkt het wel alsof er een circusact aan de gang is daarbinnen. Alsof hij salto's aan het doen is. Heerlijk om 'm zo goed te voelen. Ik voelde onze babbie al behoorlijk vroeg in de zwangerschap. Eerst dacht ik dat ik het me verbeeldde, maar die fladders werden op een gegeven moment heel duidelijk en herkende ik het gevoel van de eerdere zwangerschappen. Ik kon goed voelen dat de baby echt aan de voorkant van mijn buik zat. De verloskundige bevestigde mijn gevoel, ze vertelde dat ze hem direct onder mijn huid kon voelen. En toen was ik zo'n 14 weken zwanger...


Miracle of Pregnancy


I’ve had the 20-week ultrasound last Saturday and I was ultra nervous for it. It’s strange how I was never nervous for any check-ups with my two kids, but since I miscarried, it’s like I’m waiting for something to go wrong all the time. When you really think about how many things could possibly go wrong in a pregnancy, you really wonder how it’s even possible that there are so many healthy people on this earth. It really amazes me every time I think about it. So you can imagine how blessed I feel to have two beautiful, healthy kids already. I really thank God for them every single day. And to top it all off we heard that as far as they could see in the ultrasound, this baby looks healthy as well. In fact, they said it’ll probably be a big baby! How is that even possible?! I hardly ate anything the first couple of months! I lost about 9 kilo’s during that time, and gained 4 kilo’s since. So I’m not even back to my original weight and I’m halfway through the pregnancy! My father ones said; ‘Even a snail, inside of a rock, that has lived there for years, could survive with God’s will. I’ve seen it on a documentary on the Discovery Channel! A snail! Who lived inside of a rock?!’ Ahh, how I love that man. 

Afgelopen zaterdag had ik mijn 20-weken echo, en ik was super nerveus. Zo bizar hoe ik bij de vorige zwangerschappen nooit zenuwachtig was bij controles, maar sinds ik een miskraam heb gehad ik alleen maar mogelijkheden zie voor dingen die potentieel mis zouden kunnen gaan tijdens de zwangerschap. Als je er echt bij stilstaat, bij wat er allemaal mis kan gaan tijdens zo'n zwangerschap, dan besef je hoe bijzonder het is dat er überhaupt gezonde mensen rondlopen. Het verbaast me echt elke keer weer wanneer ik er aan denk. Dus je kunt je voorstellen hoe gezegend ik me voel voor het feit dat we al twee prachtige, gezonde kinderen hebben. Ik dank God elke dag weer voor mijn kinderen. En om het nóg mooier te maken zag de baby er tijdens de echo ook helemaal gezond uit. Sterker nog, het zou een flinke baby zijn! Hoe kan dat?? Ik heb nauwelijks wat gegeten de eerste paar maanden! Ik ben zo'n 9 kilo afgevallen toen en nu in totaal 4 kilo aangekomen. Dus ik weeg niet eens wat ik woog voordat ik zwanger werd, en ik zit al halverwege mijn zwangerschap! Mijn vader zei een keer; 'Zelfs een slak, in een steen, die daar jaren heeft geleefd, kan daar overleven met God's wil. Ik heb het op een documentaire gezien op de Discovery Channel! Een slak! Die leefde in een steen?!' Aah, wat ben ik dol op die man. 

The gender was confirmed again, so I really need to start shopping for our little (big!) baby soon. Can you believe I haven’t bought a single thing yet?! That’s so not like me. Normally I’d be shopping for everything at 6 weeks! At least I've still got 20 weeks to go...

Het geslacht werd bevestigd, dus het wordt nu echt tijd dat ik begin met de baby-uitzet te kopen! Ik heb serieus nog níks gekocht. Dat is zó niks voor mij! Normaal begin ik te shoppen met 6 weken! Ik heb in ieder geval nog 20 weken te gaan...I hope you enjoy reading these pregnancy updates! Is there anything else you'd like to read about? Let me know in the comments down below!

Ik hoop dat jullie het leuk vinden om dit soort zwangerschaps-updates te lezen! Is er iets anders wat jullie graag zouden willen zien? Laat het me weten in de reacties!.