Pregnancy Update: Gender Reveal!

Baby Gender Reveal
I'm 4 months pregnant now so we were finally able to find out the gender of our little baby! And as promised in my post about my first trimester, I'm sharing the news with all of you! Want to find out if we're getting a baby boy or a baby girl? Keep readin'!

Ik ben nu 4 maanden zwanger dus konden we er eindelijk achter komen of we een jongen of meisje krijgen! En zoals beloofd in mijn artikel over mijn eerste trimester, deel ik vandaag het nieuws met jullie! Benieuwd of er een jongetje of meisje in mijn buik zit? Blijf lezen!


Both my husband and I realy didn't have any preference to the gender of our baby. I mean we are already blessed with both a healthy boy and girl, so it really didn't matter to us as long as it's healthy. And even if it's not healthy, it's still our little baby so it'll be welcome eather way. My kids on the other hand had very definite preferences. My son wanted a brother and my daughter wanted a sister. So one of them was bound to get disappointed. So I sat down with them and explained to them that even if we got a boy/girl they were going to be their big brother/sister. They kind of accepted the fact that it could be something other than the gender they wanted. And they were OK with that.

Zowel mijn man als ik hadden echt geen voorkeur voor een jongetje of een meisje. Ik bedoel we zijn al gezegend met zowel een gezonde jongen als meisje, dus het maakte ons echt niet uit, zolang het maar gezond is. En zelfs als het niet gezond is, dan is het nog ons kleine baby'tje en zal het hoe dan ook welkom zijn. Mijn kinderen dachten daar iets anders over. Mijn zoon wilde absoluut een broertje en mijn dochter per sé een zusje. Eén van hen zou dus ongetwijfeld teleurgesteld worden. dus ik heb even met ze gezeten en uitgelegd dat ook al krijgen we een jongetje/meisje ze nog steeds een grote broer/zus zouden worden. Ze hebben soort van geaccepteerd dat er een mogelijkheid was dat ze iets anders zouden krijgen dan ze wilden. En dat vonden ze oké.

Baby Boy or Baby Girl?
So enough chit chat! When I laid down to have the sonogram, the lady found it's private parts straight away! She said it was VERY obvious that we're having a.......

Genoeg gerateld! Toen ik ging liggen voor de echo, vond de echoscopiste direct het geslachtsdeel! Ze zei dat het duídelijk te zien was wat het geslacht was. We krijgen eeeeeen......

Baby Boy!
BABY BOY!!

JONGETJE!

We're absolutely thrilled, and I can't wait to hold my little son. You know what keeps crawling in to my mind though? It happened with my oldest son as well. I keep thinking 'OMG I have a tiny pipi in my belly?!' That's such a weird idea! Don't tell my mom I said that! LOL!

We zijn echt zó blij en ik kan niet wachten om mijn zoontje vast te kunnen houden. Weet je waar ik wel steeds aan moet denken? Dat gebeurde ook toen ik zwanger was mijn mijn oudste zoon. Ik blijf steeds denken hoe bizar het is dat ik een kleine pipi in mijn buik heb! Dat is zo'n raar idee! Haha niet tegen mijn moeder zeggen dat ik dat zei! I seriously haven't bought a single thing for the baby yet! I wanted to wait until we knew what we're having. I need absolutely everything from furniture, to a stroller, right down to clothes and toys. It's been six years since I went shopping for baby stuff, and I've heard that there are a LOT of new great products on the market! Do you have any suggestions? What do you think would be great for the baby? Let me know in the comments down below!

Ik heb serieus nog níks gekocht voor de baby! Ik wilde wachten totdat we wisten wat we krijgen. Ik heb letterlijk alles nodig, van meubels, tot een kinderwagen tot kleertjes en speelgoed. Het is inmiddels zes jaar geleden dat ik geshopt hebt voor een baby, en ik hoorde dat er heel veel geweldige nieuwe producten op de markt zijn gekomen! Heb jij suggesties? Wat denk je dat geweldig zou zijn voor de baby? Laat het me weten in de reacties!Disclaimer: pictures found on we<3it
.