Moroccan Chebakia Cookie Recipe

Moroccan Chebakia Recipe
Since it's the first day of Ramadan I thought I'd share my recipe for Moroccan Chebakia. Chebakia is a very sweet cookie, traditionally eaten during Ramadan all throughout Morocco. This recipe is the exact same way my mom has always made it, and the same way her mother made it. So this recipe is as authentic as can be! It was highly requested on Instagram and Facebook so I hope you enjoy!

Aangezien het vandaag de eerste dag van de Ramadan is, leek het mij leuk mijn recept voor Marokkaanse Chebakia te delen. Chebakia is een zoet koekje dat traditiegetrouw gegeten wordt tijdens de Ramadan in Marokko. Dit recept is precies zoals mijn moeder het maakt, en hoe haar moeder het maakte. Dus dit recept is zo authentiek als maar kan! Het recept werd erg veel verzocht op Instagram en Facebook, dus ik hoop dat jullie er van zullen smullen!


Chebakia Ingredients
Chebakia cookies are bursting with some amazing aromatic ingredients. We are going to immerse the the cookies in some honey with cinnamon and orange blossom water in the end. But here are the ingredients for the actual cookies:

Chebakia zit tjokvol heerlijk aromatische ingrediënten. We gaan de koekjes nog onderdompelen in honing met kaneel en oranjebloesemwater op het eind. Maar dit zijn de ingrediënten voor de koekjes zelf:

Ingredients: 
1 kg Flour
250 gr. Almonds, peeled and finely milled
500 gr. sesame seeds, slightly roasted, finely milled
1 tbs Aniseed
1 tbs Fennel Seeds
1/4 tsp Mastic
100 ml Olive Oil
50 ml Orange Blossom Water
50 ml Vinegar
1 Egg
1 pinch of Saffron
1 pinch Salt
1 packet Yeast (7 gr.)
Lukewarm Water


Ingrediënten:
1 kg Bloem
250 gr. Amandelen, gepeld en fijngemalen
500 gr. Sesamzaad, licht geroosterd, fijngemalen
1 el Anijszaad
1 el Venkelzaad
1/4 tl Mastiek (Gom)
100 ml Olijfolie
50 ml Oranjebloesemwater
50 ml Azijn
1 Ei
1 snufje Saffraan
1 snufje zout
1 zakje Gist (7 gr.)
Lauwwarm Water

Sifted Ingredients
Finely mill the sesame seeds, almonds (or just use almond flour like I did), aniseeds, fennel seeds and mastic. Put it all together through a siff adding the pinch of salt. I always siff everything together wit the flour, to help it go through easily. Put your saffron in a small bowl with a bit of lukewarm water. Set aside.

Maal de sesamzaadjes, amandelen (of gebruik amandelmeel zoals ik gedaan heb), anijszaad, venkelzaad en mastiek. Zeef het allemaal tegelijk, samen met het bloem en zout. Door het bloem mee te zeven gaat de rest er gemakkelijker doorheen. Doe de saffraan in een kommetje met lauwwarm water. Zet opzij.

Making the dough
 Pour your dry ingredients on to a clean working space and form a small well in the center. Add your olive oil and egg in the center and start adding small quantities of the flour mixture with the wet ingredients.

Doe nu je droge ingrediënten op een schoon werkoppervlak, maak een klein kuiltje in het midden. Giet nu je olijfolie en het ei in het kuiltje. Voeg beetje bij beetje de bloem mix met de natte ingrediënten.

Add caption
 Add the yeast in the bowl with your saffron water. Mix well. Pour into a small well in your dough. Add vinegar and orange blossom water. Knead well. Add lukewarm water until you've got a nicely formed ball of dough.

Voeg het gist toe in het kommetje met saffraanwater. Goed roeren. Giet het in een klein kuiltje in het deeg. Voeg het azijn en oranjebloesemwater toe. Kneed goed door. Voeg lauwwarm water toe aan je deeg totdat je een mooie bal kunt vormen van je deeg.

Chebakia dough
My mom always said 'A good woman will leave her surface clean after kneading dough'. Look how good of a woman I am after kneading this baby. Although she'd probably say something about those three crumbs I left up there XD

Mijn moeder zei altijd 'Een goede vrouw zorgt ervoor dat haar werkoppervlak schoon achterblijft na na het kneden'. Kijk eens wat een goede vrouw ik ben na het kneden van dit deeg. Alhoewel ze waarschijnlijk iets zou zeggen als ze die drie kruimeltjes zou zien die daar zijn achtergebleven XD

Dough in KitchenAid
 I like to complete de kneading of the dough in my KitchenAid, adding a bit of water to make it the perfect consistency. Not too wet, not too dry. The dough should bounce back when you press on it. My KitchenAid is a good woman too, see?

Ik doe altijd nog even het deeg kneden in mijn KitchenAid, terwijl ik wat warm water toevoeg totdat ik het perfecte deeg krijg. Niet te droog, niet te nat. Het deeg moet terugspringen als je er zachtjes op drukt. Mijn KitchenAid is ook een goede vrouw, zie je?

Flattening Chebakia Dough
Always keep your chebakia dough under some plastic foil to prevent it from drying out. Cut a piece of dough to process. Flatten it out with your palms so it'll go right through the pasta machine.

Zorg ervoor dat je chebakia deeg altijd afgedekt is met wat plastic folie om te voorkomen dat het uitdroogt. Snijd een stuk deeg af om te verwerken. Plet het met de palm van je hand zodat het makkelijk door de pasta machine heen kan.


Making Chebakia
This is what your world will be looking like. When the fatigue kicks in, everything will become a bit crooked ;)
OK, so we're going to get the dough through the pasta machine, mine was on the thickest setting. Get your chebakia mold out en cut the shape of the chebakia. Next we're going to fold them. Keep in mind to keep everything covered to prevent them from drying out. Even after folding them.

Zo ziet je wereld er dan ongeveer uit. Door de vermoeidheid die begint te komen gaat alles een beetje scheef staan ;)
Oké, we gaan dus het deeg door de pastamachine halen. Mijn pastamachine stond op de dikste stand. Gebruik je chebakia mold om de juiste vormpjes uit je deeg te halen. Hierna gaan we ze vouwen. Houd in gedachte dat je alles goed afdekt zodat het niet uitdroogt. Ook na het vouwen.

 
Folding Chebakia Step 1

This is the tricky part. Folding them can be difficult to explain. Especially when having only 2 hands available, one to fold with and one to take the picture to show you guys with.
First, hold the cut dough flat on you four fingers like I have here.

Dit is het lastige gedeelte. Uitleggen hoe je chebakia vouwt is al ingewikkeld genoeg. Maar dat wordt nog iets ingewikkelder als je maar 2 handen hebt waarvan je er één gebruikt om ze te vouwen en de ander gebruikt om een foto te schieten zodat jullie zien wat ik bedoel. 
Begin met het uitgesneden deeg plat op je vingers neer te leggen zoals ik hier gedaan heb.


Folding Chebakia How-To
Next we're going to take every other strand of dough, a total of three strands, and seperate them with our fingers like I'm showing you in this picture.

Vervolgens gaan we 3 strookjes, om en om scheiden van elkaar. Zorg ervoor dat er 3 strookjes boven en 3 strookjes onder je vingers liggen zoals ik hierboven laat zien.

Folding Chebakia
Now for the tricky, hard-to-describe part. We're going to take the right top corner of the square, through the the middels of the strands we've just seperated. So we had 3 above the fingers and two under. The space between those 2 and 3 strands is where the corner will go through. 

Nu komt het moeilijk-uit-te-leggen-stukje. We nemen het rechter bovenhoekje van het vierkantje en duwen dit tussen de drie bovenste en twee onderste stroken door. 

Folded Chebakia
And it will end up looking like this.

Dan zal het er zo uitzien.

Frying the Chebakia
Now it's time to fry the Chebakia. Fry them in some neutral oil until they've just started to harden up a bit.

Nu is het tijd om de Chebakia te frituren in wat neutrale olie totdat ze nét wat harder beginnen te worden.

Immersing Chebakia in Honey
Make sure to have pot of honey -I used about 4 kg of honey- ready next to your stove. As soon as you take the warm Chebakia out of the oil, immerse them in the honey. I've added a teaspoon of both cinnamon and orange blossom water to my honey. Gently push the Chebakia down in to the honey making sure it soaks up those beautiful flavours.

Zorg ervoor dat er een pan/schaal met honing (ik gebruikte zo'n 4 kg honing) naast je fornuis staat. Zodra je de Chebakia uit de olie haalt, dompel je ze onder in de honing. Ik voegde een theelepel kaneel en een theelepel oranjebloesemwater toe aan mijn honing. Duw zachtjes de Chebakia zodat het volledig ondergedompeld is in de honing en het alle prachtige smaken kan opnemen.

Dripping Chebakia
After removing the Chebakia from the honey, leave them to drip all the excess honey in to a steamer top like I have here. I usually use this to steam my Couscous, but when putting a plate underneath it, it's perfect for the job.

Nadat je de Chebakia uit de honing haalt, kun je ze laten uitdruipen in het bovenste deel van een stoompan zoals ik hier heb. Ik gebruik de stoompan normaal voor mijn Couscous, maar wanneer je er een bord onder zet is het ideaal voor deze klus.

Chebakia and Moroccan Mint Tea
All that's left to do is sprinkle your home made Chebakia with some roasted sesame seeds and enjoy them with you Moroccan Mint Tea! I love having them with my Harira a.k.a. Moroccan soup as well.
I really hope you'll enjoy these Chebakia as much as I do! Let me know if you'll make them!

Het enige wat je nu nog heoft te doen is je huisgemaakte Chebakia bestrooien met wat geroosterde sesamzaadjes en er van genieten met een glaasje Marokkaanse Muntthee! Ik vind ze ook heerlijk bij mijn Harira! Dat is een Marokkaanse soep waarbij het ook vaak gegeten wordt.
Ik hoop echt dat jullie net zoveel van deze Chebakia zullen genieten als ik! Laat het me weten als je ze gaat maken! Vind ik leuk :)


What recipe would you like to see next? Let me know in the comments down below!

Welk recept zou je heirna willen zien? Laat het me weten in de reacties!.