BIG NEWS! I'M PREGNANT!

Pregnancy Test
I know! I was in shock too! Want to know how I found out and told my husband? Keep readin'!

Ik weet het! Ik was ook in shock! Wil je weten hoe ik er achter kwam en het hoe ik het mijn man vertelde? Blijf lezen!


Let me start by telling you guys how I found out that I was pregnant. For a couple of days I felt a bit nauseous, my breasts where hurting and I felt exhausted. Even more than I normally felt.
I was feeling a bit down, so after dropping the kids off to school I decided to get myself a caramel macchiato and a slice of cheesecake. I took it home with me, but on the way home I was thinking, 'I need to buy a pregnancy test'. Another voice said, 'come on, that's not necessary, you're not pregnant'. But to shut the other voice up, I thought I'm going to grab the pregnancy test on my way home and get it over with.

Laat ik beginnen met vertellen hoe ik erachter kwam dat ik zwanger was. Ik voelde me al dagen misselijk en had last van gevoelige borsten. Ook was ik doodmoe. Nog meer dan normaal. Ik voelde me een beetje down, dus nadat ik de kinderen op school afzette besloot ik om een lekker bakje caramel macchiato en een puntje cheesecake voor mezelf te halen. Ik nam het mee naar huis, maar onderweg naar huis dacht ik; 'ik moet een zwangerschapstest kopen'. En ander stemmetje zei; 'nee joh, nergens voor nodig, je bent niet zwanger'. Maar om dat tweede stemmetje de mond te snoeren besloot ik om onderweg naar huis bij de Action te stoppen en een zwangerschapstest te kopen.


So I got home, took a sip of my coffee and thought it tasted asolutely disgusting. I could not enjoy it at all. I took a bite of the cheesecake and thought it was way too sweet. And then it hit me. I still have to take the pregnancy test. I got up, took the test, layed it flat and left it for a minute, nothing. Oh well. And I went on with my life. About 2 hours later, something told me to check the test again. I looked at it and saw 2 lines!  NO!! NO!!! NOOO!!!! This litterally went on for minutes. I kept staring at the test saying 'NOOO!' out loud, being home all alone. I couldn't believe what I was seeing. After the 'NOOO!' fase was over, I decided to take another test. Just to be sure. Maybe the line appeared because I'd left it for too long. So I took another test, and there was a very clear line immediately after laying it flat. OMG! I am pregnant!

Eenmaal thuis aangekomen nam ik een slokje van mijn caramel macchiato en ik vond het zó smerig. Ik kon er totaal niet van genieten. Vervolgens nam ik een hapje van mijn cheesecake en ook dit vond ik niet lekker. Bah, veel te zoet. En toen bedacht ik het me weer. Ik moet nog steeds de zwangerschapstest doen. Ik stond op, deed de test, legde het plat neer, niets. Ach ja. En toen ging ik door met mijn leven. Zo'n 2 uur later zei iets me toch weer even te kijken naar de zwangerschapstest. Ik keek ernaar en zag 2 streepjes! Neee! Neeeeee!! NEEEE!! Dit ging letterlijk 2 minuten door. Ik bleef staren naar de test en 'Neeeee!!' roepen. Ik was helemaal alleen thuis. Ik kon niet geloven wat ik zag. Nadat de 'Neeeee!!' fase voorbij was, besloot ik nog een test te doen. Voor de zekerheid. Misschien is het 2e streepje ontstaan omdat ik het te lang heb laten liggen. Dus ik deed de tweede test, en er was direct een 2e streepje zichtbaar. OMG! Ik ben zwanger! 

Pregnancy Announcement

I immediately called a friend and told her the HUGE news. She screamed and was so excited. I think she was even more excited than I was because I was still in shock about what was going on. My husband was at work so he didn't even know yet. With the other 3 pregnancies (1 miscarriage) I called him up at work because I was just too excited to share the news. I know, very wrong, and not according to the "how-to-share-the-news-standards, but what the hell, I was so excited and so was he laughing so hard on the other side of the line. So this time I called a friend, told her the big news, and she is all about fabulous announcements. So she begged me not to just call him up and just say it. She told me at least by some baby socks, wrap them up together with the pregnancy test and give it to him when he gets home from work. Yes! That was exactly what I was going to do! So I went to the store, bought the socks, wrapped it up with the pregnancy test and then stared at it for about a minute. But it seemed like 82767826 minutes. I tore the paper up, took a picture of the socks with the pregnancy test and sent it to my husband via Whatsapp. I know! I just couldn't wait!! So then I stared at my phone. No response... I called my husband, his voice sounded normal so he hadn't seen the picture yet. I was all calm like, 'hey, I uhm, sent you a picture on whatsapp, check it out, I want to know what you think'. He said, ok, stay on the phone, I'll let you know right away. I almost peed my pants while he looked at the picture. He started laughing very hard, and was SUPER excited. Asking me if I was sure about a million times. He couldn't believe it either.

Ik heb direct een vriendin opgebeld en haar het MEGA nieuws verteld. Ze schreeuwde en was zo enthousiast. Ik denk dat zij enthousiaster was dan ik omdat ik het totaal niet besefte. Mijn man was aan het werk dus hij wist het nog niet. Met de andere 3 zwangerschappen (1 miskraam) belde ik hem op z´n werk op om het nieuws te vertellen omdat ik gewoon té enthousiast was om te wachten tot hij thuis was. Ik weet het, heel fout, en totaal niet in overeenstemming met de hoe-je-het-hoort-te-vertellen-regel, maar what ever, I was zo enthousiast, en dat was hij ook. Maar dit keer dacht ik het anders te doen. Ik heb een vriendin die heel erg van de uitbundige aankondigen is, dus belde ik haar en vertelde het grote nieuws. Ze smeekte me het niet zomaar over de telefoon te vertellen. Ze zei koop op z'n minst wat leuke baby sokjes, pak het leuk in samen met de zwangerschapstest en geeft het aan je man. Ja! Dat was precies wat ik ging doen! Ik ging direct naar de winkel, kocht de sokjes, pakte ze leuk in samen met de zwangerschapstest en staarde er een minuut lang naar. Oké, het leken wel 8376582652 minuten. Ik scheurde het papier kapotrukte de sokjes en test er uit, maakte er een foto van en stuurde de foto naar mijn man via Whatsapp. Ik weet het! Maar ik kon niet wachten! En toen staarde ik naar mijn telefoon... Niks. Dus belde ik mijn man op. Zijn stem klonk gewoon dus hij had de foto nog niet gezien. Dus ik heel kalm; 'Hey, uhm, ik heb je een foto gestuurd via Whatsapp, kijk even, ben benieuwd wat je er van vindt'. Doodse stilte aan de andere kant... En ineens hoorde ik zijn lach, super hard. Hij bleef vragen of het echt zo was en of ik het zeker wist. Hij kon het ook niet geloven.       


I know it might seem like this isn't the perfect timing for a pregnancy right now. But I believe that God only gives us what we can handle. Apparently He thinks that I can handle a baby on top of everything else, so that's what I'm going to do.

Ik weet dat het misschien niet de ideale situatie is voor een zwangerschap op dit moment. Maar ik geloof dat God ons alleen geeft wat we aankunnen. Blijkbaar vindt Hij dat ik nu ook een baby aankan. Dus dat is wat ik ga doen.
 

I really hope you enjoyed reading about how we found out! I'm planning to write a lot more about my pregnancy! If there's anything you'd like me to write about, pregnancy related or otherwise, let me know in the comments!


Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te lezen over hoe we erachter kwamen dat ik zwanger ben! Ik ben van plan nog veel meer te schrijven over mijn zwangerschap! Als je iets specifieks zou willen zien op mijn blog, zwangerschapsgerelateerd of niet, laat het me weten in de reacties!.