Kitchen Cabinet Organization

Kitchen Cabinet Organization
As you can see, these two cabinets look like they should be in two completely different homes. The left one is very neat and organized. And the right one looks chaotich, is discusting and is hard to see what's in it. Like I did with my left kitchen cabinet, I decided something had to be done with the right cabinet. Want to see how I transformed it from utter chaos to a Pinterest worthy kitchen cabinet? Keep readin'!

Zoals je kunt zien zien deze twee keukenkastje er uit alsof ze in twee totaal verschillende huishoudens horen. Het linker kastje ziet er netjes en georganiseerd uit, terwijl het rechter kastje er chaotisch, smerig en onoverzichtelijk is. Ik besloot mijn rechter kastje net zo hard aan te pakken als ik met mijn linkerkastje heb gedaan. Benieuwd naar hoe ik dit compleet chaotische keukenkastje heb getransformeerd naar een Pinterest-waardig keukenkastje? Blijf lezen!


Action Rattan Baskets
I started by choosing  the sizes of the baskets to categories everything such as; Breakfast, Tea, Oils, Vinegars etc.  I saw a beautifully organized kitchen cabinet from a friend of mine where she used these baskets from a store called Action. She than labeled the baskets which I thought was brilliant. The way I organised my kitchen cabinet is totally stolen inspired by her. And it's cheap too!

Ik begon met het kiezen van de maten van de mandjes om alle producten te categoriseren zoals: Ontbijt, Thee, Oliën, Azijnen etc. Ik zag bij een vriendin een prachtig keukenkastje waar ze deze mandjes van de Action heeft gebruikt en gelabeld. De manier waarop ik mijn keukenkastje nu heb georganiseerd is gestolen geïnspireerd op haar keukenkastje. En het is nog hartstikke goedkoop ook!

Kitchen Cabinet Organization
 I simply organized the products per basket by type. Here I put all the stuff regarding Tea & Breakfast. Easy to find, Easy to put back. I tied the label with those little ties you get with those small plastic bags. Perfect solution. The blue labels are also from Action! I did label the labels with my Dymo label maker.

Ik organiseerde de producten simpelweg in de manden. Hier heb ik bijvoorbeeld alle producten die we gebruiken voor het ontbijt en voor het zetten van thee bij elkaar gedaan en gelabeld. Ik maakte het labeltje vast met van die kleine vastbind dingetjes die je krijgt bij de boterhamzakjes. Ideale oplossing. De blauwe labels zijn ook van de Action! Ik heb dan wel zelf met mijn Dymo labelaar weer gelabeld wat er in zit.

 
Organized Kitchen Cabinet

Tadaaaa! Easy as that! Looks a thousand times better! I decided to put the oils and vinegars on the bottom shelf because I use those the most when cooking. And I'm always in a hurry when I'm cooking so that a lot more practical like that. I'm super happy with the end result!

Tadaaaa! Zo simpel is het! Het ziet er direct 100 keer beter uit! Ik besloot om de oliën en de azijnen onderop te bewaren omdat ik die het meest gebruik tijdens het koken. En ik heb altijd haast als ik kook, dus zo is het een stuk praktischer. Ik ben zo blij met het eindresultaat!


Do you have an easy and cheap organizing tip? Share it in the comments down below!

Heb jij een makkelijke en goedkope organizing tip? Deel het in de reacties hieronder!


 
.