Fashion Life Hack: Folding T-Shirts 2.0

Folding T-Shirts 2.0
We all know the super quick Japanese way of folding T-shirts. But I'm taking it to the next level. Want to see how I fold t-shirts? Keep readin'!

We kennen allemaal die vliegensvlugge Japanse manier om T-shirts te vouwen. Maar ik ga een stapje verder. Benieuwd hoe ik T-shirts vouw? Blijf lezen!

 
Folding T-Shirts 1.0

I keep my husband's t-shirts in a drawer chest in our room. As you can see, the t-shirts are stacked neatly, but when trying to take out the bottom shirt, which you can hardly see by the way, it becomes a huge mess.

Ik berg mijn mans' T-shirts op in een ladekast in onze slaapkamer. Zoals je kunt zien, zijn de T-shirts netjes opgevouwen, maar wanneer je een T-shirt probeert te pakken dat ergens onderaan de stapel ligt, welke je trouwens nauwelijks kunt zien, wordt het een gigantisch zooitje.

Folded T-Shirt 1.0
 What I do is, I start by folding the T-shirt the Japanese way...

Wat ik doe is het volgende; ik vouw het T-shirt volgens de Japanse manier...

Flip the Script
 Next you'll want to flip the T-shirt...

Vervolgens draai ik het T-shirt om, zodat je nu de achterkant ziet...

T-Shirt Folded 2.0
 And lastly you'll want to fold the T-shirt in half.

En als laatst vouw je het T-shirt weer doormidden.

 
Folded T-Shirt 2.0 in Drawer

Now you can put the T-shirts in the drawer standing up. This way every single T-shirt is visible and easy to grab. It stays neatly all the time. And you know I have to organize them by color... #SorryNotSorry

Nu kun je de T-shirts rechtop neerzetten in de lade. Op deze manier is elk T-shirt goed zichtbaar en makkelijk te pakken. Zo blijft het altijd netjes. En je snapt natuurlijk dat ik ze moest organiseren op kleur... #SorryNotSorry


I really hope you enjoyed this Fashion Life Hack! If you want to see the Japanese way of folding and many more Life Hacks go to the Zalando website for more inspiration!

Ik hoop dat jullie deze Fashion Life Hack leuk vonden! Ben je benieuwd naar de Japanse manier van vouwen en nog veel meer gave Life Hacks, ga dan naar de Zalando website voor meer inspiratie!


.