My Perfect Blogger LifeAs you all know, I have the perfect life. I'm the best mom in the world and a Super Woman in every way. My kids and husband are always happy, my house is always clean, I can buy all the stuff I want and I never ever feel sad, angry or sick.

Zoals jullie allemaal weten heb ik een perfect leven. Ik ben de allerbeste moeder van de hele wereld, en een Super Woman in elke zin van het woord. Mijn kinderen en man zijn altijd blij, mijn huis is altijd schoon en ik kan kopen wat ik wil, zonder mij ooit verdrietig, boos of ziek te voelen. Let's get real... I know a lot of bloggers including myself can look like we always have it together and lead the perfect lives. Don't get me wrong, I feel very blessed with a lot of things in my life and am generally happy with everything I have (Kids, husband, food, roof over my head etc. etc.). But I think my blog can paint a very "perfect" picture, when my life is not perfect.

Nu even serieus... Er zijn veel bloggers, mijzelf incluis waarbij je het idee kunt krijgen dat we het allemaal, altijd voor elkaar hebben en de perfecte levens leiden. Begrijp me niet verkeerd, ik voel me erg gezegend met heel veel in mijn leven, en ben over het algemeen heel gelukkig met wat ik heb (kinderen, man, eten, dak boven mijn hoofd etc. etc.). Maar ik denk dat mijn blog een " perfect plaatje" afschildert, terwijl mijn leven natuurlijk helemaal niet perfect is.


My house isn't always clean. In fact, sometimes when I don't have the energy or discipline to follow my cleaning schedule it looks like a bomb has exploded and everything is everywhere.
I'm not a perfect mom. One day my husband came home from work and found me sitting on the floor crying because my kids drove me insane. I didn't know what to do anymore so I sat down on the hallway floor and cried.
My food gets burned too. Remember those perfect healthy cookies I posted a recipe of past Monday? I burned one entire batch because I was so busy taking pictures for another blog post.

Mijn huis is niet altijd schoon. Sterker nog, er zijn momenten waarop ik gewoonweg geen energie of de discipline heb om me aan mijn huishoudschema te houden, waardoor het soms lijkt alsof er een bom is ontploft.
Ik ben geen perfecte moeder. Een tijdje geleden kwam mijn man thuis uit zijn werk en trof mij huilend op de vloer aan in de gang. De kinderen hadden me gek gemaakt en ik had geen idee hoe ik de situatie kon oplossen dus ben ik een potje gaan zitten janken.
Mijn eten verbrandt ook wel eens. Weet je nog, die perfecte, gezonde koekjes waar ik recept van plaatste afgelopen maandag? Ik kon een bakplaat vol met koekjes weggooien omdat ze waren verbrand. Ik was zo bezig met foto's te maken voor een andere blogpost dat ik ze gewoon helemaal was vergeten. So no, I'm not perfect. I tend to be quit harsh on myself. So having a little piece on the internet displaying all the things I did do well, is like therapy for me. And receiving all those great responses from you guys makes it even more special to me. So I really want to thank you for that.
I started blogging to have a place where everything could just be OK. Where I could forget about the less happy stuff that I'm sure everyone is dealing with in some point in their life, and have it be all about the positive, happy, girly stuff.

Dus nee, ik ben niet perfect. Ik kan heel streng zijn voor mezelf. om dan een klein stukje internet te hebben voor mezelf van de dingen die wél goed zijn gegaan, is als een soort therapie voor mij. En om dan ook nog eens allemaal leuke reactie te krijgen, zowel hier op mijn blog, als op mijn social media accounts maakt het voor mij nóg specialer. Daar wil ik jullie dan ook heel hartelijk voor bedanken.
Ik ben begonnen met bloggen zodat ik een plekje kon creeeren waar alles gewoon oké was. Waar ik alle minder leuke dingen kon vergeten , zoals iedereen die  ervaart op een bepaald punt in haar leven. Nu was er een plekje waar ruimte was voor positiviteit, leuke, fijne meisjesdingen.


I can imagine not being a blogger and seeing all those "perfect blogger lifes" and instagram accounts passing through your screen thinking you're doing something wrong. You're not. I just like to focus on the positive stuff rather than the negative here on my blog. There's enough negativity out there. Let's keep this a happy, positive, "perfect" place :)

Ik kan me voorstellen als je zelf niet blogt, en je al die "perfecte blogger levens" en instagram accounts voorbij ziet komen je bij jezelf denkt, 'ik doe iets verkeerd'. Je doet niets verkeerd. Ik vind het alleen fijn om me te focussen op het positieve dan het negatieve hier op mijn blog. Er is genoeg negativiteit op de wereld. Vandaar dat ik hier graag een happy, positieve, "perfecte" plekje van probeer te maken :).