Organizing: With Kids

Organized Toys

Today's post is all about helping kids to organize their own toys in an easy way. My kids are 6 and 4 years old. So my son, who's 6, is just starting to read. My daughter on the other hand imagines her own little stories when reading. So labeling everything with my Dymo LetraTag to make organizing their stuff easier isn't going to work for them (i.e. me).


Vandaag gaan we het hebben over hoe je ervoor kunt zorgen dat kinderen gemakkelijk hun speelgoed zelf op kunnen ruimen. Mijn kinderen zijn 6 jaar en 4 jaar. Mijn zoontje leert dus net lezen en mijn dochtertje verzint zelf haar verhaaltjes bij het lezen van boeken. Dus alles labelen met mijn Dymo LetraTag om hun speelgoed makkelijker te organiseren gaat niet werken. Laminated Picture Of Toys


I still had an old IKEA Trofast storage unit so I decided to organize their toys in there. But what made the organizing easy for them was the fact that I printed an laminated pictures of all the toys inside each bin. (Thank God for Google Images right?) That way, they could easily see what toys goes in which bin. Super easy, super functional.

 Ik had nog een oude IKEA Trofast opbergkast, dus besloot ik hun speelgoed daarin te organiseren. Maar wat het voor hén makkelijker maakte om hun speelgoed te organiseren was het feit dat ik plaatjes van hun speelgoed uitprintte en lamineerde en deze allemaal op de bijbehorende bakken plakte. (God zij dank voor Google Afbeeldingen vind je niet?) Op die manier kunnen de kinders gemakkelijk zien welk speelgoed in welke bak hoort. Super makkelijk, super functioneel.

Neatly Oragnized Toys


Before I labeled the bins with the laminated pictures, you'd think they could still figure out what toys came out of which bin. Since I already sorted all the similar toys in each bin. But I don't know about your kids, but when my kids play, everything has to be thrown out of the bin on to the floor. So after playing, they have no idea what goes where. But now they actually like to clean up their toys because they love figuring out which toys goes where. That probably won't last too long but I'll enjoy them actually wanting to clean up after themselves while it lasts..

Voordat ik de gelamineerde plaatjes op de bakken had geplakt zou je denken dat ze wel kunnen bedenken welk speelgoed uit welke bak kwam. Ik had namelijk al het speelgoed gesorteerd in de bakken. Maar ik weet niet hoe jouw kinderen spelen, maar de mijne moeten al het speelgoed uit alle bakken gooien om ermee te kunnen spelen. Tja, en na het spelen weten ze niet meer welk speelgoed nou in welke bak zat. En nu wel :)  Sterker nog, ze vinden het leuk om hun speelgoed op te ruimen en maken er een soort spel van om het juiste speelgoed in de juiste bak op te ruimen. Dat zal waarschijnlijk niet heel lang leuk blijven, maar voor nu geniet ik van het feit dat ze hun speelgoed op wíllen ruimen.

How do you store your kids toys? Let me know in the comments down below!

Hoe berg jij het speelgoed van je kinderen op? Laat het me hieronder weten!

Facebook: Fabulicious Home Life
Instagram: @FabuliciousHomeLife
Twitter: @FabuliciousHL
Bloglovin!


.