Making a Cleaning Schedule That Works For YouFor years I have been frustrating over the fact that a lot of the times I couldn't get my house as clean as I would have wanted it to be. I felt like whenever I would clean the first floor the upstairs would be messy again and vice versa. The problem wasn't cleaning it. It was keeping it clean that drove me absolutely insane. Even if  I would clean my entire house in one day, I'd be totally knocked out for a couple of days and than of course would have to start all over again. I've tried more cleaning schedules than I can count, read a lot of books about how to keep your home clean but nothing helped me for the long run.

Jarenlang heb ik mij gefrustreerd over het feit dat ik vaak mijn huis niet schoon genoeg kon krijgen EN houden. Ik had het idee dat als ik de beneden verdieping had schoongemaakt de bovenverdieping alweer een zooi was en andersom. Het probleem was niet zozeer het schoon krijgen. Ik kreeg het niet voor elkaar om het schoon te houden en werd hier echt gek van. Als ik het hele huis in één dag schoonmaakte, was ik de dagen erop nóg kapot. Hierdoor werd het natuurlijk weer een zwijnenstal en kon het hele riedeltje weer opnieuw beginnen. Ik heb meer schoonmaak schema's geprobeerd dan ik kan tellen, heb talloze boeken gelezen over hoe je je huis schoon kan houden, maar niets help voor een langere tijd.


I'm still in the process of getting things done the way I would like them to be, but I came a long way from where I was. For years people have been telling me I'm a perfectionist and I would totally disagree because to me a perfectionist has everything cleaned, organized and under control. Believe it or not, I just found out ,like a couple of weeks ago that there are different kinds of perfectionists. I have a friend that is a good example of one particular kind of perfectionism. They are the ones that seem to have everything under control, are super organized and can't sleep if there's one coffee cup on the kitchen counter. They have to get up and put it away in order to be able to sleep. I have a friend who actually does this. You know who you are :p . I thought that was the only kind of perfectionists that existed. But as I found out, there is an other perfectionist species which I am one of, that really want everything to be perfect but just can't seem to get it the way they would have wanted it to be. Or are waiting for the perfect circumstances to start. There will never be perfect circumstances! There's always going to be something. That's life. So if you want to do it, do it now.

Ik zit nog in een leerproces maar ben zeker veel verder gekomen dan ik was. Jarenlang is mij verteld dat ik een perfectionist ben maar vond dit zo níet kloppen. Ik heb namelijk altijd gedacht dat een perfectionist iemand is bij wie het bijvoorbeeld altijd schoon is, alles georganiseerd en onder controle heeft. Geloof het of niet, maar ik ben er serieus een paar weken geleden achter gekomen dat er dus verschillende soorten perfectionisten zijn. Je hebt dus de types die alles schoon, georganiseerd en onder controle hebben en niet kunnen slapen als er een koffie kopje op het aanrecht staat. En pas kunnen slapen als ze het kopje hebben afgewassen en opgeruimd. Ik heb een vriendin die zo is, je weet wie je bent :p Ik dacht dat dat de enige type perfectionist was. Maar ik ben er dus achter gekomen dat er een andere variant van perfectionisme is, waar ik dus ook onder val. Deze perfectionist wílt alles perfect maar krijgt het, om wat voor reden dan ook, niet voor elkaar dit te bewerkstelligen. Door bijvoorbeeld het wachten op de juiste omstandigheden. Als-dit-dan-dat-denkwijze. De perfecte omstandigheden bestaan niet! Die zullen er nooit zijn! Dat is het leven nou eenmaal. Als je er iets aan wilt doen, moet je nú beginnen.But there's hope! Like I said, I've tried many cleaning schedules that just didn't work for me. It worked for the people that made the schedules! Then I tried something different. I wrote down a list of chores that I want to get done every single day. A Daily Routine List.

Maar er is hoop! Zoals ik al zei, ik heb echt veel verschillende schoonmaak schema's geprobeerd die gewoon niet werkte voor mij. Het werkte voor de mensen die ze gemaakt hebben! Ik ben toen iets anders gaan proberen. Ik maakte een lijstje van alle klusjes die ik elke dag gedaan wil hebben. Mijn Dagelijkse Te-Doen Lijst.

For me that is:
 • Making the beds
 • Dishes
 • Stove
 • Vacuuming 1 floor (so one day I'd vacuum the first floor and the next day I do the 2nd floor)
 • 1 Full load of laundry (washing, drying, folding and putting everything away)
 • Toilets: quick wipe
 • Bathroom sink: quick wipe
 • 30 minutes of picking up stuff around the house and putting them back where they belong

Voor mij was dat het volgende:
 •  Bedden opmaken
 • Vaat
 • Fornuis
 • 1 Verdieping stofzuigen (dus de ene dag beneden, de volgende dag boven)
 • 1 Volledige was (wassen, drogen, vouwen en opbergen)
 • Doekje over toiletten heen halen
 • Doekje over badkamer wasbak heen halen
 • 30 minuten rommel opruimen en op de juiste plek opbergen
I bet some of you might think doing a full load of laundry every day might be a lot. For me however,  I found that I got overwhelmed when I did laundry only ones a week. We change (most of) our clothes every single day. Plus we have 2 kids  that are 6 and 4. So you can imagine how much laundry that would be for one day to finish. So for me, I'd rather do a small load of laundry every single day and maintain it, than become overwhelmed and procrastinate because of it. Which of course makes the pile even bigger and bigger and even more overwhelming. You get the point..
After making my Daily Routine List I made a list of chores I want to get done weekly. This would be my Weekly Routine List.


Sommigen van jullie zullen misschien denken dat elke dag een hele was wegwerken veel werk is. Maar voor mij werkt dit het beste. Ik merkte dat ik overweldigd raakte als ik 1 dag in de week de was van de hele week moest wegwerken. Bijna al onze kleding wordt maar één keer gedragen, en daarbij hebben we een 6- en 4-jarig kind rondhuppelen. Je kan je voorstellen hoeveel was er dan is na een week. Ik doe liever elke dag een wasje, en dit dan ook bijhouden, dan tegen zo'n gigantische berg was aanhikken waardoor het weer overweldigend word, ik het ga uitstellen en de berg was vervolgens reusachtige vormen aan gaat nemen. 

This is what's on my Weekly Routine List:
 • Menu planning and grocery list
 • Grocery shopping
 • Wipe out fridge
 • Wash sheets 
 • Ironing (yuk!)
 • Deep cleaning the bathroom
 • Deep cleaning the toilets
 • Dusting
 • Mopping the floors
 • Clean out purse

Nadat ik mijn Dagelijkse Te-Doen Lijst heb samengesteld heb ik mijn wekelijkse taken op een rijtje gezet. Dit werd mijn Wekelijkse Te-Doen Lijst, welke bestaat uit de volgende taken:

And lastly I wrote down a list with all the chores I want to do every month. My Monthly Routine List:
 • Deep clean refrigerator
 • Pay bills
 • File mail
 • Deep clean stove/oven

 En als laatst maakte ik een lijstje met de taken die ik maandelijks wil bijhouden. Mijn Maandelijkse Te-Doen Lijst:

 • Koelkast uitsoppen
 • Rekeningen betalen
 • Post ordenen
 • Fornuis/oven schoonmaken
 
After writing everything down it was time for me to actually do all of these things. Since I often made beautiful cleaning schedules and then totally forgot about them, I decided to set a reminder on my phone. Every morning and every evening my phone would kindly remind me of the promise I made to myself. Since it takes 21 days to form a habit, I set my alarm twice every day for 23 days (just to be sure lol!).

Nadat ik alle taken had opgeschreven was het tijd om ze te uit te voeren. Aangezien ik vaak prachtige schoonmaak schema's heb gemaakt en vervolgens compleet vergat dat ze überhaupt bestonden besloot ik een herinnering te zetten in mijn telefoon. Elke ochtend en avond herinnerde mijn telefoon mij aan de afspraak die ik had gemaakt met mezelf. Aangezien het 21 dagen duurt om gedrag aan te leren (segge su), heb ik twee keer per dag maal 23 dagen (voor de zekerheid, lol!)  de herinnering in mijn telefoon gezet.
For so long I've been frustrated that I could never do it. And now I actually did it! Now, I feel like I can accomplish anything if I just set my mind to it and keep that promise I made to myself. For the first time in life I feel like I can accomplish anything, if only I stay structured and organized. I know to some of you that don't feel my pain (lol!) this might seem a bit weird. But it's like with anything you're really trying to accomplish but you can't seem to get it right. And suddenly you do. That feeling.

Ik heb me heel lang gefrustreerd dat het me steeds niet lukte. En dit keer lukte het wel! Ik heb nu serieus het gevoel dat ik alles voor elkaar kan krijgen zolang ik maar georganiseerd en gestructureerd blijf. Ik kan me voorstellen dat het voor diegene die de frustratie niet herkennen dit heel vreemd zou kunnen overkomen. Maar eigenlijk is het met alles wat je héél graag probeert te bereiken, en je keer op keer faalt. Zo voelde het voor mij namelijk, falen. En ineens lukt het wél! Dát gevoel bedoel ik.

If you feel like you could need some help organizing your home life try these tips out and let me know if they've worked for you. Just do the things I did and adjust the chores to your home and wishes. I really hope this'll help you out. Would love to know if it did!

Als jij het gevoel hebt wel wat hulp te kunnen gebruiken om je huis en/ of je leven beter te kunnen organiseren, probeer dan bovenstaande tips. Probeer hetzelfde te doen maar dan met de taken die passen bij jouw huis en wat jij belangrijk vindt. Ik hoop echt dat dit je (al is het maar een beetje) op weg zal kunnen helpen. Zou het leuk vinden als je dit zou laten weten!

Do you have a cleaning schedule? Does it work for you?

Heb jij een schoonmaak schema? Werkt het voor jou?


Follow me around! Bloglovin' | Instagram | Facebook | Twitter|


.